Na inmensidade da paisaxe
contemplo o infinito dende o ceo

O mar latéxame

o afiador de naufraxios acortou a lonxitude

* * * *

En la inmensidad del paisaje
contemplo el infinito desde el cielo

El mar me late

el afilador de naufragios acortó la longitud

(trad.: Eduardo Estévez)